Łódź Górna, ul. Piękna 73 42 648-28-00 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 13 +48 664 648 210 Pn - Pt: 08:00 - 20:00; Sb: 8.00 -14.00/

Blog

NA CZYM POLEGA CHIRURGIA SZCZĘKOWA

Chirurgia szczękowa jest jedną z dziedzin medycyny zajmującą się diagnostyką i leczeniem chorób, urazów oraz wad anatomicznych jamy ustnej, twarzy, czaszki oraz szyi. Jest to dziedzina o wysokim stopniu specjalizacji, która wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu stomatologii, medycyny ogólnej i chirurgii. Zwyczajny stomatolog i chirurg szczękowy to dwie różne specjalizacje w dziedzinie stomatologii, choć istnieje pewne nakładanie się kompetencji. Istnieją jednak główne różnice między nimi.

Chirurg szczękowy skoncentrowany jest na bardziej zaawansowanych i skomplikowanych procedurach chirurgii jamy ustnej, twarzy i czaszki. Specjalizuje się w zabiegach chirurgicznych, takich jak ekstrakcje zębów mądrości, wszczepianie implantów zębowych, chirurgia ortognatyczna, czy leczenie urazów twarzy. Wykonuje on bardziej zaawansowane procedury chirurgiczne, które wymagają specjalistycznej wiedzy, np. operacje rekonstrukcyjne czy usuwanie guzów. Zajmuje się także leczeniem wad rozwojowych, takich jak rozszczep podniebienia czy deformacje żuchwy. Stomatolog ogólny oferuje podstawową opiekę stomatologiczną, podczas gdy chirurg szczękowy specjalizuje się w bardziej zaawansowanych procedurach chirurgicznych związanych z jamą ustną, twarzą i czaszką. Zazwyczaj decyzja o skierowaniu pacjenta do chirurga szczękowego wynika z konieczności rozwiązania bardziej złożonych problemów stomatologicznych, które wymagają specjalistycznej wiedzy i umiejętności chirurgicznych. Istnieje kilka szczegółowych sytuacji, w których zaleca się wizytę u chirurga szczękowego.
Na wstępie należy wymienić problemy z ósemkami, potocznie nazywanymi zębami mądrości. Gdy pacjent doświadcza trudności z nimi związanymi, takimi jak ból, obrzęk, trudności w otwarciu ust czy zatrzymanie zęba w kości, konieczne jest skierowanie do chirurga szczękowego. Zęby mądrości, zwłaszcza te, które rosną pod kątem lub są zatrzymane, mogą wymagać precyzyjnej ekstrakcji. Chirurg szczękowy może również pomóc w przypadku chorób dziąseł i kości. W przypadku zaawansowanych chorób dziąseł, takich jak głęboka parodontoza czy infekcje kości wokół zębów, chirurg szczękowy może przeprowadzić bardziej zaawansowane procedury chirurgiczne, mające na celu oczyszczenie obszaru i przywrócenie zdrowia tkanek.Jeśli zwykła ekstrakcja zęba jest utrudniona, na przykład ze względu na złamanie korzenia, zatrzymanie w kości lub inne powikłania, chirurg szczękowy może przeprowadzić bardziej skomplikowaną procedurę usunięcia zęba. Specjalista ten jest często zaangażowany w planowanie i przeprowadzanie procedur związanych z wszczepianiem implantów zębowych. Ma on doświadczenie w chirurgicznej preparacji kości oraz precyzyjnym umieszczaniu implantów. Również w przypadku poważnych problemów zgryzu, deformacji twarzy czy żuchwy, chirurg szczękowy może przeprowadzić operacje ortognatyczne w celu poprawy funkcji żucia, estetyki twarzy i ogólnej harmonii strukturalnej.
Wizyta u chirurga szczękowego obejmuje kilka etapów i może różnić się w zależności od celu wizyty, czyli od problemu, z którym pacjent się zgłasza.

Poniżej przedstawiamy Państwu opis typowego przebiegu wizyty u chirurga szczękowego.
1) Konsultacja i wywiad medyczny
Na początku wizyty chirurg szczękowy przeprowadza wywiad medyczny, aby uzyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, historii chorób, przyjmowanych lekach oraz ewentualnych alergiach. Pacjent może również opowiedzieć o swoich obawach i oczekiwaniach.
2) Badanie stomatologiczne
Chirurg szczękowy przeprowadza badanie jamy ustnej, dziąseł, zębów i struktur twarzy. Wykorzystuje narzędzia diagnostyczne, takie jak lusterko stomatologiczne i sondy, aby dokładnie ocenić stan stomatologiczny pacjenta.
3) Badania dodatkowe
W zależności od potrzeb, chirurg może zlecić dodatkowe badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (CT) czy rezonans magnetyczny (MRI), aby uzyskać dokładniejszy obraz struktur anatomicznych.
4)Diagnoza i Omówienie Planu Leczenia
Na podstawie zebranych informacji chirurg szczękowy stawia diagnozę i omawia plan leczenia z pacjentem. W tym czasie wyjaśnia cel zabiegu, możliwe alternatywy, ryzyko i korzyści związane z proponowaną interwencją chirurgiczną.
5) Przygotowanie do Zabiegu
Jeśli planowana jest procedura chirurgiczna, pacjent otrzymuje instrukcje dotyczące przygotowań do zabiegu. Mogą to być zalecenia dotyczące diety, ograniczeń dotyczących przyjmowania leków czy innych działań przygotowawczych.
6) Zabieg Chirurgiczny
W przypadku prostszych procedur, takich jak ekstrakcje zębów mądrości, może dojść do natychmiastowego przeprowadzenia zabiegu. W bardziej zaawansowanych przypadkach, chirurg może umówić osobną wizytę na przeprowadzenie operacji.
7) Okres Pooperacyjny i Kontrole
Po zabiegu chirurg udziela informacji dotyczących opieki pooperacyjnej, zaleceń dotyczących diety, leków przeciwbólowych i ewentualnych działań, które pacjent powinien podjąć w czasie rekonwalescencji. Umawia również terminy na kontrole pooperacyjne.
8) Rehabilitacja i Opieka Poinstalacyjna
W przypadku zabiegów takich jak wszczepienie implantów zębowych lub chirurgia ortognatyczna, pacjent będzie wymagał okresu rehabilitacji. Chirurg szczękowy monitoruje proces gojenia i zapewnia opiekę poinstalacyjną.
Ważne jest, aby pacjent podczas wizyty u chirurga szczękowego otwarcie rozmawiał o swoich obawach, pytaniach i oczekiwaniach, co pomaga w budowaniu zrozumienia i zaufania między pacjentem a lekarzem.

Share this post