93-558 Łódź Górna, ul. Piękna 73+48 42 648-28-00 Pn - Pt: 08:00 - 20:00; Sb: 8.00 -14.00/

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

W

NZOZ ÔÇ×DENTICOÔÇŁ
Przychodnia stomatologiczna
J.Szczęsna, M.Kozłowska s.c.
ul. Piękna 73, 93-558 Łódź

Sprawdził:

Data:

Zatwierdził:

Data:

Obowi─ůzuje od:

Wymagania prawne:

Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).

I. Wykaz podstawowych skr├│t├│w

II. Wykaz podstawowych definicji

Ilekroć w niniejszej Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych mowa o:

Administratorze Danych Osobowych ÔÇô rozumie si─Ö przez to osob─Ö fizyczna╠Ę lub prawna╠Ę, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, kt├│ry samodzielnie lub wsp├│lnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

Administratorze Systemu Informatycznego ÔÇô rozumie si─Ö przez to pracownika Administratora Danych Osobowych lub inne osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie system├│w i sieci teleinformatycznych oraz za przestrzeganie zasad i wymog├│w bezpiecze┼ästwa system├│w i┬á sieci teleinformatycznych;

Inspektorze Ochrony Danych ÔÇô rozumie si─Ö przez to osob─Ö odpowiedzialn─ů za bie┼╝─ůcy nadz├│r stosowania przepis├│w dot. ochrony danych osobowych;

Osobie upowa┼╝nionej ÔÇô rozumie si─Ö przez to osob─Ö upowa┼╝nion─ů przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych osobowych. Osob─ů upowa┼╝nion─ů mo┼╝e by─ç pracownik Sp├│┼éki, osoba wykonuj─ůca prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej, a tak┼╝e osoba odbywaj─ůca wolontariat, praktyk─Ö lub sta┼╝;

Danych osobowych ÔÇô rozumie si─Ö przez to informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do┬á zidentyfikowania osobie fizycznej (ÔÇ×osobie, kt├│rej dane dotycz─ůÔÇŁ);

Mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – rozumie si─Ö przez to osob─Ö, kt├│ra╠Ę mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczeg├│lnych czynnik├│w okre┼Ťlaj─ůcych fizyczna╠Ę, fizjologiczna╠Ę, genetyczna╠Ę, psychiczna╠Ę, ekonomiczna╠Ę, kulturowa╠Ę lub spo┼éeczna╠Ę to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizycznej;

Przetwarzaniu danych osobowych ÔÇô rozumie si─Ö przez to operacje╠Ę lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w spos├│b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka╠Ę jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porz─ůdkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przes┼éanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udost─Öpnianie, dopasowywanie lub ┼é─ůczenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zbiorze danych osobowych ÔÇô rozumie si─Ö przez to uporz─ůdkowany zestaw danych
o┬á charakterze osobowym, dost─Öpny wed┼éug okre┼Ťlonych kryteri├│w, niezale┼╝nie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

Podmiocie przetwarzaj─ůcym ÔÇô rozumie si─Ö przez to osob─Ö fizyczna╠Ę lub prawna╠Ę, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, kt├│ry przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych;

Odbiorcy danych – rozumie si─Ö przez to osob─Ö fizyczna╠Ę lub prawna╠Ę, organ publiczny, jednostk─Ö lub inny podmiot, kt├│remu ujawnia si─Ö dane osobowe, niezale┼╝nie od tego, czy jest strona╠Ę trzecia╠Ę. Organy publiczne, kt├│re mog─ů otrzymywa─ç dane osobowe w ramach konkretnego postepowania zgodnie z prawem Unii lub prawem pa┼ästwa cz┼éonkowskiego, nie┬ás─ů uznawane za odbiorc├│w; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi by─ç zgodne z przepisami o ochronie danych maj─ůcymi zastosowanie stosownie do cel├│w przetwarzania;

Systemie informatycznym ÔÇô rozumie si─Ö przez to zesp├│┼é wsp├│┼épracuj─ůcych ze sob─ů urz─ůdze┼ä, program├│w, procedur przetwarzania informacji i narz─Ödzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych osobowych;

Bezpiecze┼ästwie danych osobowych ÔÇô rozumie si─Ö przez to zesp├│┼é zasad, jakimi nale┼╝y si─Ö kierowa─ç projektuj─ůc oraz wykorzystuj─ůc systemy i aplikacje s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych, by w ka┼╝dych okoliczno┼Ťciach dost─Öp do nich by┼é zgodny z┬á┬áza┼éo┼╝eniami i zapewnia┼é ich poufno┼Ť─ç, integralno┼Ť─ç oraz dost─Öpno┼Ť─ç;

Poufno┼Ťci danych ÔÇô rozumie si─Ö przez to w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç zapewniaj─ůc─ů, ┼╝e dane nie s─ů udost─Öpniane nieupowa┼╝nionym osobom lub podmiotom;

Integralno┼Ťci danych ÔÇô rozumie si─Ö przez to w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç zapewniaj─ůc─ů, ┼╝e dane osobowe nie zosta┼éy zmienione lub zniszczone w spos├│b nieautoryzowany;

Dost─Öpno┼Ťci danych ÔÇô rozumie si─Ö przez to w┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç zapewniaj─ůc─ů, ┼╝e dane s─ů osi─ůgalne i mo┼╝liwe do wykorzystania na ┼╝─ůdanie, w za┼éo┼╝onym czasie, przez uprawnion─ů osob─Ö lub podmiot;

Zgodzie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů ÔÇô rozumie si─Ö przez to dobrowolne, konkretne, ┼Ťwiadome i jednoznaczne okazanie woli przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů, w formie o┼Ťwiadczenia lub wyra┼║nego dzia┼éania potwierdzaj─ůcego, przyzwalaj─ůce na przetwarzanie dotycz─ůcych jej danych osobowych;

Pa┼ästwie trzecim ÔÇô rozumie si─Ö przez to pa┼ästwo nienale┼╝─ůce do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Incydencie ÔÇô rozumie si─Ö przez to naruszenie bezpiecze┼ästwa danych osobowych;

Zagro┼╝eniu – rozumie si─Ö przez to potencjaln─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç wyst─ůpienia incydentu;

Naruszeniu ochrony danych osobowych – rozumie si─Ö przez to naruszenie bezpiecze┼ästwa danych osobowych prowadz─ůce do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia┬álub nieuprawnionego dost─Öpu do danych osobowych przesy┼éanych, przechowywanych lub w inny spos├│b przetwarzanych.

III. Wprowadzenie

Polityka Bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych okre┼Ťla regu┼éy przetwarzania danych osobowych oraz sposob├│w ich zabezpieczenia, jako zestaw praw, zasad i zalece┼ä reguluj─ůcych spos├│b ich zarz─ůdzania, ochrony i dystrybucji w firmie NZOZ ÔÇ×DENTICOÔÇŁ Przychodnia stomatologiczna J.Szcz─Ösna, M.Koz┼éowska s.c. (93-558) ┼ü├│d┼║, ul. Pi─Ökna 73

Polityka zawiera informacje dotycz─ůce rozpoznawania proces├│w przetwarzania danych osobowych oraz wprowadzonych zabezpiecze┼ä techniczno-organizacyjnych, zapewniaj─ůcych ochron─Ö przetwarzanych danych osobowych.

Niniejszy dokument jest zgodny z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, a w szczeg├│lno┼Ťci
z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV. Cele Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Celem Polityki Bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych jest okre┼Ťlenie oraz wdro┼╝enie zasad bezpiecze┼ästwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie NZOZ ÔÇ×DENTICOÔÇŁ Przychodnia stomatologiczna J.Szcz─Ösna, M.Koz┼éowska s.c. (93-558) ┼ü├│d┼║, ul. Pi─Ökna 73
a
w szczeg├│lno┼Ťci:

1) zapewnienie spełnienia wymagań prawnych;
2) zapewnienie poufno┼Ťci, integralno┼Ťci oraz rozliczalno┼Ťci danych osobowych przetwarzanych w┬áfirmie;
3) podnoszenie ┼Ťwiadomo┼Ťci os├│b przetwarzaj─ůcych dane osobowe;
4) zaanga┼╝owanie os├│b przetwarzaj─ůcych dane osobowe firmy w ich ochron─Ö.

5. Zakres rozpowszechniania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

1) Z tre┼Ťci─ů niniejszej Polityki Bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych powinny zapozna─ç si─Ö wszystkie podmioty przetwarzaj─ůce dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych.

6. Inspektor Ochrony Danych

1) Inspektor Ochrony Danych monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz prowadzi kontrolę przetwarzania danych osobowych.
2) Inspektor Ochrony Danych wykonuje w szczeg├│lno┼Ťci nast─Öpuj─ůce zadania:

a) zapewnienia przestrzeganie przepis├│w o ochronie danych osobowych,
b) opiniowanie, pod wzgl─Ödem zgodno┼Ťci z PBDO oraz z przepisami prawa um├│w, procedur i innych wytworzonych dokument├│w dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa i przetwarzania danych osobowych;
c) podejmowanie lub wnioskowanie o podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzenie adekwatnej dokumentacji w tym zakresie;

3) Inspektor Ochrony Danych mo┼╝e wykonywa─ç swoje obowi─ůzki poprzez wyznaczonych zast─Öpc├│w.
4) Administrator Danych Osobowych upoważnia Inspektora Ochrony Danych do przetwarzania danych osobowych we wszystkich zbiorach Administratora Danych Osobowych oraz poza nimi w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, a także do wydawania w imieniu Administratora Danych Osobowych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
(Wz├│r powo┼éania Inspektora Ochrony Danych Osobowych stanowi za┼é─ůcznik 12 )

7. Osoby upowa┼╝nione do przetwarzania danych osobowych

1) Do obowi─ůzk├│w os├│b upowa┼╝nionych do przetwarzania danych osobowych nale┼╝y:
zapoznanie si─Ö z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz postanowieniami Polityki Bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarz─ůdzania Systemami Informatycznymi;
stosowanie się do zaleceń Inspektora Ochrony Danych;
przetwarzania danych osobowych wy┼é─ůcznie w zakresie ustalonym indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych w pisemnym upowa┼╝nieniu i tylko w celu wykonywania na┼éo┼╝onych obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych;
niezw┼éoczne informowanie Inspektora Ochrony Danych o wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťciach dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa danych osobowych przetwarzanych w firmie;
ochron─Ö danych osobowych oraz ┼Ťrodk├│w wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przed nieuprawnionym dost─Öpem, ujawnieniem, modyfikacj─ů, zniszczeniem lub zniekszta┼éceniem;
korzystanie z system├│w informatycznych firmy w spos├│b zgodny ze wskaz├│wkami zawartymi w instrukcjach obs┼éugi urz─ůdze┼ä wchodz─ůcych w sk┼éad system├│w informatycznych;
bezterminowe zachowanie w tajemnicy danych osobowych oraz sposob├│w ich zabezpieczenia;
zachowanie szczeg├│lnej staranno┼Ťci w trakcie wykonywania operacji przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů.

8. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

1) Wszystkie dane osobowe w firmie nale┼╝y przetwarza─ç zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa.
2) W stosunku do os├│b, kt├│rych dane osobowe s─ů przetwarzane nale┼╝y spe┼éni─ç obowi─ůzek informacyjny wynikaj─ůcy z przepis├│w RODO.
3) Zebrane dane osobowe nale┼╝y przetwarza─ç dla oznaczonych i zgodnych z prawem cel├│w
i nie poddawa─ç dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
4) Nale┼╝y zadba─ç, aby przetwarzanie danych osobowych odbywa┼éo si─Ö zgodnie z zasadami dotycz─ůcej merytorycznej poprawno┼Ťci oraz adekwatnie do cel├│w w jakich zosta┼éy zebrane.
5) Dane osobowe w firmie mo┼╝na przetwarza─ç nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu ich przetwarzania.
6) Nale┼╝y zapewni─ç poufno┼Ť─ç, integralno┼Ť─ç oraz rozliczalno┼Ť─ç danych osobowych przetwarzanych
w firmie.
7) Przetwarzane dane osobowe nie mog─ů by─ç udost─Öpniane bez zgody os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, chyba ┼╝e udost─Öpnia si─Ö te dane osobom, kt├│rych dane dotycz─ů, osobom upowa┼╝nionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom kt├│rym przekazano dane na podstawie umowy powierzenia oraz organom pa┼ästwowym lub organom samorz─ůdu terytorialnego w zwi─ůzku z prowadzonym post─Öpowaniem.
8) Przetwarzanie danych osobowych w firmie mo┼╝e odbywa─ç si─Ö zar├│wno w systemach informatycznych, jak i w formie tradycyjnej: kartotekach, skorowidzach, ksi─Ögach, wykazach
i innych zbiorach ewidencyjnych.
9) W zakresie danych osobowych przetwarzanych w innych systemach ni┼╝ informatyczne, obowi─ůzuj─ů nadal dotychczasowe przepisy o tajemnicy s┼éu┼╝bowej, obiegu i zabezpieczaniu dokument├│w s┼éu┼╝bowych.
10) Wszystkim osobom, kt├│rych dane s─ů przetwarzane przys┼éuguje prawo do ochrony danych ich dotycz─ůcych, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, usuni─Öcia jak r├│wnie┼╝ do uzyskiwania wszystkich informacji o przys┼éuguj─ůcych im prawach.

9. Upowa┼╝nienie do przetwarzania danych osobowych

1) Do przetwarzania danych osobowych i obs┼éugi zbior├│w informatycznych zawieraj─ůcych te dane mog─ů by─ç dopuszczone wy┼é─ůcznie osoby posiadaj─ůce upowa┼╝nienie
do przetwarzania danych osobowych (wz├│r upowa┼╝nienia stanowi za┼é─ůcznik 1) wydane przez Administratora Danych Osobowych oraz z┼éo┼╝y┼éy stosowne o┼Ťwiadczenie dot. w┼éa┼Ťciwej realizacji przepis├│w RODO (wz├│r o┼Ťwiadczenia stanowi za┼é─ůcznik 2).
2) Administrator Danych Osobowych prowadzi ewidencje╠Ę os├│b upowa┼╝nionych
do przetwarzania danych osobowych (wz├│r ewidencji stanowi za┼é─ůcznik 3).

10. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1) Administrator Danych Osobowych mo┼╝e zleci─ç innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji okre┼Ťlonego zadania.
2) W sytuacji powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewn─Ötrznemu,
w┬áumowie powierzenia przetwarzania danych osobowych okre┼Ťla si─Ö przede wszystkim przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, obowi─ůzki i prawa administratora.

11. Udost─Öpnianie danych osobowych

1) Dane osobowe udost─Öpnia si─Ö na wniosek wg wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 4
do niniejszej PBDO.
2) Wniosek o udostepnienie danych, kt├│ry wp┼éyn─ů┼é do firmy rozpatruje W┼éa┼Ťciciel zbioru.
3) Wniosek o udostepnienie danych osobowych, kt├│rego spos├│b rozpatrzenia budzi uzasadnione w─ůtpliwo┼Ťci, mo┼╝e zosta─ç przes┼éany, wraz z informacjami niezb─Ödnymi dla jego rozpatrzenia, do Inspektora Ochrony Danych w celu zaj─Öcia stanowiska w sprawie. Do wniosku do┼é─ůcza si─Ö projekt odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.
4) Informacje, zawieraj─ůce dane osobowe s─ů udost─Öpniane uprawnionym podmiotom:

a) w formie wydruku listem poleconym lub za potwierdzeniem osobistego odbioru,
b) w drodze teletransmisji danych (w spos├│b gwarantuj─ůcy poufno┼Ť─ç przesy┼éanych danych),
c) na elektronicznych no┼Ťnikach informacji, za potwierdzeniem odbioru,
d) w inny spos├│b okre┼Ťlony przepisami prawa lub umowa╠Ę.

5) Udost─Öpniane dane osobowe podlegaj─ů kontroli przez W┼éa┼Ťciciela zbioru, z kt├│rego one pochodz─ů.
6) Ewidencja przypadk├│w udostepnienia danych prowadzona jest przez W┼éa┼Ťcicieli zbior├│w w wersji elektronicznej lub papierowej.
7) Ewidencja udost─Öpnie┼ä prowadzona jest wg wzoru stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr 5
do niniejszej PBDO.
8) W┼éa┼Ťciciel zbioru zobowi─ůzany jest umo┼╝liwi─ç dost─Öp Inspektorowi Ochrony Danych
do prowadzonych ewidencji udostępnień.

12. Przekazywanie danych osobowych poza Polsk─Ö

1) Administrator Danych Osobowych mo┼╝e przekazywa─ç dane osobowe do:
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
pozostałych państw (państwa trzecie).
2) Przekazywanie danych osobowych w ramach EOG traktuje się tak, jakby były przetwarzane na terenie Polski.
3) W przypadku przekazywania danych osobowych do pa┼ästwa trzeciego, przekazywanie nast─Öpuje zgodnie z Rozdzia┼éem V art. 44 ÔÇô 49 RODO.

13. Wykaz budynk├│w, pomieszcze┼ä lub cz─Ö┼Ťci pomieszcze┼ä, tworz─ůcych obszar, w kt├│rym przetwarzane s─ů dane osobowe

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawieraj─ůcej wykaz budynk├│w, pomieszcze┼ä lub cz─Ö┼Ťci pomieszcze┼ä tworz─ůcy obszar, w kt├│rym przetwarzane s─ů dane osobowe zar├│wno w formie papierowej jak
i elektronicznej. Aktualny wykaz obszar├│w przetwarzania danych osobowych zawarto
w za┼é─ůczniku Z6-PBDO.

14. Wykaz zbior├│w danych osobowych wraz ze wskazaniem program├│w zastosowanych do przetwarzania tych danych

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawieraj─ůcej wykaz wszystkich zbior├│w danych osobowych wraz ze wskazaniem program├│w zastosowanych do przetwarzania tych danych. Aktualny wykaz zbior├│w danych osobowych zawarto w za┼é─ůczniku 7.

15. Opis struktury zbior├│w danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawieraj─ůcej opis struktury zbior├│w danych osobowych przetwarzanych
w firmie. Aktualny opis struktury zbior├│w danych osobowych zawarto w za┼é─ůczniku 8.

16. Opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawieraj─ůcej opis sposobu przep┼éywu danych pomi─Ödzy poszczeg├│lnymi systemami. Aktualny opis sposobu przep┼éywu danych zawarto w za┼é─ůczniku 9.

17. Okre┼Ťlenie ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych niezb─Ödnych dla zapewnienia poufno┼Ťci, integralno┼Ťci i┬ározliczalno┼Ťci przetwarzanych danych

Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny jest za prowadzenie i przechowywanie dokumentacji zawieraj─ůcej okre┼Ťlone ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne niezb─Ödnych dla zapewnienia poufno┼Ťci, integralno┼Ťci i rozliczalno┼Ťci przetwarzanych danych. Aktualny opis stosowanych ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych zawarto w Audycie (wz├│r w za┼é─ůczniku Z10-PBDO.)

18. Zarz─ůdzanie incydentami bezpiecze┼ästwa danych osobowych

1) Szczeg├│┼éowy spos├│b zarz─ůdzania incydentami dot. ochrony danych osobowych reguluje przyj─Öta przez firm─Ö NZOZ ÔÇ×DENTICOÔÇŁ Przychodnia stomatologiczna J.Szcz─Ösna, M.Koz┼éowska s.c. (93-558) ┼ü├│d┼║ ul. Pi─Ökna 73 ÔÇ×Polityka zarz─ůdzania incydentami bezpiecze┼ästwa danych osobowychÔÇŁ. (wz├│r stanowi za┼é─ůcznik Z11-PBDO).

19. Przepisy karne i porz─ůdkowe

Przepisy karne i porz─ůdkowe reguluje:
Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w┬á sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).

20. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Bezpiecze┼ästwa Danych Osobowych maja╠Ę zastosowanie przepisy Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).
Za┼é─ůczniki┬áZ1-Z12 PPDO